Werkgebied Noorderbuitentoeleidingskanaal te IJmuiden opgeheven

2021/37
From 14 Jul 2021
Area - Sluizen

Met ingang van 30 maart 2021 werd, ten behoeve van de vaarweg naar Zeesluis IJmuiden, met behulp van drie boeien in het Noorderbuiten toeleidingskanaal een tijdelijk werkgebied ingesteld.

Op 14 juli 2021 werd dit tijdelijke werkgebied weer opgeheven en de drie boeien, ter markering van dit werkgebied, zijn weer opgenomen.

Basijn 16/2021 komt hierdoor te vervallen.