Waarschuwing voor mogelijk dwarsverzet bij invaren westzijde Midden- en Noordersluis

2021/30
From 17 Jun 2021
Area - Sluizen

Recentelijk wordt bij het, aan de westzijde invaren, van zowel Midden- als Noordersluis incidenteel een dwarsstroom ervaren welke het schip vlak voor het invaren van de betreffende sluis naar het noorden of zuiden wegzet. Mogelijk is dit een gevolg van een asymmetrie van het Middenbuiten- en Noorderbuitentoeleidingskanaal, welke is ontstaan door het verwijderen van het westelijk deel van het Middensluis eiland.
Daarom wordt de scheepvaart dringend geadviseerd om bij het invaren van de betreffende sluis rekening te houden met dit mogelijke dwarsverzet.