Voor vaarverkeer gestremd gebied in de Verlengde Australiëhaven te Amsterdam

2021/33
From 04 Oct 2021
Area Amsterdam - Overige besluiten

De Directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied maakt bekend: Dat in de Verlengde Australiëhaven werkzaamheden gaan plaatsvinden voor de bouw van een kade en in verband hiermee is een vaarverbod is ingesteld.