Verbod op stilliggend ontgassen

009/RHN/2017
From 27 Feb 2017
Area Regio - Beverwijk

De directeur Centraal Nautisch Beheer

Noordzeekanaalgebied Besluit tot het instellen van een verbod voor het ontgassen van bepaalde stoffen door afgemeerde binnentankschepen in de Gemeente Beverwijk

De directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, gelet op;

  • artikel 5.1 lid 5 van het Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012;
  • artikel 7a.2 lid 1 van de Provinciale Milieuverordening Noord-Holland;
  • het besluit van 24 juli 2012, registratienummer 2012/24440 waarbij de directeur Centraal Nautisch Beheersgebied Noordzeekanaalgebied namens Burgemeester en Wethouders is gemandateerd voor het nemen van besluiten op grond van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 en het Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012.