Van Egmond Potgrond BV

2019/34
From 12 May 2019
Area Jan van Riebeeckhaven - Carel Reynierszhaven

Carel Reynierszhaven

Besluit tot het intrekken van het besluit nr 029/RHN/2014 d.d 12 maart 2014 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de Ankerweg.