Update afmeerverbod wachtplaats binnenvaart Afrikahaven west

2022/69
From 08 Dec 2022
Area Havenbekken - Afrikahaven

Zie bijlage.

Basijn 692022-nl.pdf (pdf 206kb)