Uitbreiding langshaven CCN ter hoogte van kmp 12 aan zuidzijde van het Noordzeekanaal

2021/20
From 28 Apr 2021
Area Regio - ANZKG

De directeur van het Centraal Nautisch Beheer, tevens Rijkshavenmeester, maakt het volgende bekend:

Ten behoeve van de uitbreiding van de langshaven van Commodity Centre Netherlands (CCN), gelegen aan de zuidoever van het Noordzeekanaal ter hoogte van kmp 12, worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd in de periode vanaf 28 april 2021– medio juli 2022

  • Afgraven van de oever
  • Aanbrengen van een tijdelijk laad- losvoorziening
  • Afvoer van de grond via het water
  • Voorbereidingen en construeren van een nieuwe kade van 160 meter aansluitend op de huidige kade
  • Aan en afvoer van materialen zal grotendeels via het water uitgevoerd worden
basijn202021nl.pdf (pdf 208kb)