Scheepsafmetingen door de Middensluis IJmuiden

2020/61
From 01 Jan 2021
Area - Sluizen

De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, tevens (Rijks-)havenmeester, maakt het volgende bekend:

Gelet op de:

  • Artikelen 2, 6 en 8 van de Scheepvaartverkeerswet;
  • Artikelen 1.01 lid 1 en bijlage 11 van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR);
  • Het besluit van 11 april 2013 (Stcrt 9184) van de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat en de Minister van Infrastructuur en Milieu houdende verlening van mandaat voor de uitvoering van nautische rijkstaken in het Noordzeekanaalgebied aan de directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (Besluit mandaat nautische rijkstaken Noordzeekanaalgebied).

 

Met ingang van 1 januari 2021 00:00 uur zijn de werkzaamheden voor zeesluis IJmuiden (eerder Nieuwe Zeesluis genoemd) in het Middenbinnen toeleidingskanaal gereed en kunnen de beperking van de scheepsafmetingen door de Middensluis gedeeltelijk worden opgeheven.

 

Dit betekent dat de onderstaande maximale scheepsafmetingen onder voorwaarden door de Middensluis kunnen passeren:

  • De aangegeven scheepsafmetingen passeren de Middenssluis mits de windrichting en -kracht binnen de groene sector valt (ontbonden dwarswindcomponent gelijk aan 5 bft of 10 m/s) van de onderstaande windroos. De windmeter op het bediengebouw Middensluis is hiervoor leidend;
  • De Middensluis ligt in strekking 089° - 269°.
  • Bij het passeren van het buitenhoofd Middensluis is een minimale under keel clearance (UKC) tussen sluisdrempel en scheepskiel van tenminste 0,80m vereist;

 

Bij inwerkingtreding van deze basijn wordt basijn 31/2016 ingetrokken alsook alle hierin genoemde bepalingen.

 

Heeft u vragen over deze basijn, dan kunt u contact opnemen met dienstdoende Manager Operatie op telefoonnummer +31(0)20-5234692.

De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noorzeekanaalgebied, tevens (Rijks-)havenmeester,

J.H.M. Mateyo

 

basijn 612020nl.pdf (pdf 331kb)