Rietlanden

049 / RHN / 2015
From 09 Dec 2015
Area Havenbekken - Amerikahaven

Besluit tot het intrekken van het besluit d.d. 30 november 2012 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de volgende locatie:

Rietlanden Terminals B.V.
Amerikahavenweg 3
1045 AA Amsterdam