Overzicht actuele berichten aan de scheepvaart (Basijns)

2021/01
From 01 Jan 2021
Area Regio - ANZKG

Hieronder volgt een overzicht van de tot 1 januari 2021 uitgegeven Basijn berichten die als nog actueel kunnen worden beschouwd:

 • 06/1998 Twee geulgebonden schepen op één tij
 • 04/2000 Loodsbestelling op look-see basis
 • 08/2006 Beloodsing van schepen met een diepgang tot en met 14.1m
 • 11/2009 Restanten voormalige Velserspoorbrug
 • 24/2011 Minimum besteltijd voor loodsen op afstand voor binnenbuitenschepen
 • 04/2016 Aanwijzing passage van de Noordersluis
 • 13/2017 Ligplaatsgebruik in de Amsterdamse haven
 • 22/2017 Toelatingsbeleid IJ-geul en Diep Water ligplaatsen
 • 31/2017 Beleidsregels passage marginale schepen door de Noordersluis IJmuiden en het Noordzeekanaal
 • 32/2017 Sleepbootgebruik sluizencomplex IJmuiden
 • 21/2019 Richtlijnen bijzonder transport
 • 26/2019 Beleidsregels oplopen bovenmaatse schepen door zeevaart Noordzeekanaalgebied tussen de Velserpont en de monding Afrikahaven
 • 51/2019 Vernieuwde lichterlocatie IJ-palen te IJmuiden
 • 02/2020 Bekendmaking besluiten in verband met het van kracht zijn van de nieuwe Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019
 • 03/2020 Bekendmaking besluit aanwijzing tijdelijk oliehavengebied
 • 05/2020 Erkenning bootliedenorganisatie Corps van Vletterlieden V.O.F.
 • 09/2020 Havenafvalstoffenplan Noordzeekanaalgebied
 • 18/2020 Protocol scheepvaart inzake Coronavirus
 • 21/2020 Bekendmaking besluit passeerafstanden tot een LNG-bunkerschip bezig met een LNG-bunkering
 • 31/2020 Aanwijzingsbesluit wachtplaats schepen TITAN
 • 32/2020 Bekendmaking besluit tarieven Havenafvalplan
 • 33/2020 Werkzaamheden op het afgesloten IJ ter hoogte van Centraal Station
 • 35/2020 Vaststelling maximum vaarsnelheid Noordzeekanaal en het Afgesloten IJ tot aan het Stenen Hoofd in Amsterdam
 • 41/2020 Zuiderbinnen toeleidingskanaal IJmuiden, aanleg autoafzet steiger
 • 42/2020 Kleine sluis IJmuiden, tot nader order gestremd
 • 44/2020 Aanwijzing locatie ontgassen
 • 45a/2020 Velserkom IJmuiden, permanente positionering meetponton
 • 50/2020 Opheffen tijdelijke ankergebieden rede IJmuiden
 • 51/2020 Mistlicht havenmond Vissers-, en Haringhaven IJmuiden
 • 52/2020 Werkzaamheden op het Afgesloten IJ ter hoogte van de De Ruijterkade oost
 • 56/2020 Zeeschepen met lading die in het buitenland met ontsmettingsmiddelen behandeld is
 • 57/2020 Middensluis IJmuiden, verwijderen bruggen buitenhoofd
 • 60/2020 Intrekking procedure Noordzeezuigers in verband met loodsplicht
 • 61/2020 Scheepsafmetingen door de Middensluis IJmuiden
 • 62/2020 Bekendmaking besluit bunkervergunning, de-bunkerverbod en vergunningseisen voor brandstoffen en energiebronnen
 • 63/2020 Intrekbesluit schepen met passagiers uit het Verenigd Koninkrijk
 • 01/2021 Overzicht actuele berichten aan de scheepvaart (Basijns)

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer,

Tevens Rijkshavenmeester,

J.H.M. Mateyo