Overslag Boeien Noord

2018/052
From 04 Dec 2018
Area Havenbekken - Mercuriushaven

Besluit tot het intrekken van het besluit nr 015 / RHN / 2018 d.d 12 maart 2018 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de Boeien Noord Mercuriushaven.

Boeien Noord (pdf 303kb)