Opnemen west-cardinaal boei “wrak Eveline”

2023/12
From 23 Mar 2023
Area Regio - Noordzee

De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, tevens plaatsvervangend (Rijks-) havenmeester, maakt het volgende bekend:

  • Na het afdreggen van het wrak van visserschip Eveline, is gebleken dat het wrak niet meer op een diepte 7,40 meter, maar op een diepte van 14,40 meter t.o.v. LAT ligt.
  • De norm om bij dit soort objecten in de waterbodem vaarwegmarkering neer te leggen is niet meer van toepassing is op dit wrak

De west-cardinaal boei “wrak Eveline” met licht karakter VQ 9s., op de Noordzee in positie ca.52°25,4865 N 004°25,0707 E, is om bovenstaande redenen op 21 maart 2023 opgenomen.

Basijn 122023 nl.pdf (pdf 149kb)