Ontheffing ligplaatsverbod Commodity Centre Netherlands Falcon B.V.

34/2020
From 04 Nov 2020
Area Havenbekken - Noordzeekanaal

Ontheffing van het ligplaatsverbod Noordzeekanaal onder voorschriften en beperkingen, aan Commodity Centre Netherlands Falcon B.V. ten behoeve van de hierna te bepalen locatie.