Ontheffing ligplaatsverbod Commodity Centre Netherlands Falcon B.V.

2020/34
From 04 Nov 2020
Area Havenbekken - Noordzeekanaal

De aanvraag van 08 mei 2018 betreft een ligplaatsontheffing voor het ligplaats nemen met binnenvaartschepen op het Noordzeekanaal tussen kilometerpaal 12 en 13 binnen de gemeente Amsterdam aan de zuidoever.