Noorderbuitenkanaal IJmuiden, aanlanding baggervaartuig

2021/35
From 12 Aug 2021 until 14 Aug 2021
Area - Sluizen

In verband met de aanlanding van een baggervaartuig ten behoeve van het verwijderen van baggerspecie uit het baggerdepot Averijhaven, is de lichterlocatie IJ-palen in het Noorderbuitenkanaal vanaf donderdag 12/8 00:00 uur tot zaterdag 14/8 18:00 uur niet beschikbaar.