Minimum besteltijd voor loodsen op afstand voor binnenbuitenschepen

2011/24
From 06 Jun 2011
Area Regio - ANZKG

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer, tevens Rijkshavenmeester, maakt het volgende bekend:

Schepen opgenomen in het register kleine zeeschepen als binnenbuitenschip en die in het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied gebruik willen maken van loodsen op afstand dienen zich 1½ uur voor aankomst bij de IJmuiden verkenningston te melden op VHF 7 bij Verkeersdienst IJmuiden.

Vertrekkende binnenbuitenschepen die gebruik willen maken van loodsen op afstand dienen zich 1½ uur voor zij de ligplaats verlaten op het betreffende VHF blokkanaal te melden.

Binnenbuitenschepen die zich niet conform de regeling melden, dienen rekening te houden met de mogelijkheid van vertraging bij aankomst of vertrek.

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer,

Tevens Rijkshavenmeester

A.M.C. van Oosten