Kleine sluis IJmuiden weer beschikbaar tijdens recreatieve vaarseizoen

2021/17
From 16 Apr 2021
Area - Sluizen

Met ingang van 16 april 2021 stelt Rijkswaterstaat de Kleine sluis, onderdeel van het sluizencomplex te IJmuiden, weer beschikbaar voor scheepvaart. De Kleine sluis was sinds augustus 2020 gestremd vanwege de plaatsing van tijdelijke pompen. Deze pompen staan er ter vervanging van een defecte pomp in het Gemaal IJmuiden. Ook bij de Middensluis staan tijdelijke pompen, die van invloed kunnen zijn op de scheepvaart via de Zuidersluis.

basijn 172021 NL.pdf (pdf 256kb)