Intrekking procedure Noordzeezuigers in verband met loodsplicht

2020/60
From 01 Jan 2021
Area Regio - ANZKG

Per 1 januari 2021 wordt de wetgeving inzake de Loodsplicht geheel vernieuwd en treedt in werking. Per die datum vervalt het Loodsplichtbesluit 1995 en wordt vervangen door het Loodsplichtbesluit 2021 en de Loodsplichtregeling 2021.

Basijn 602020 NL.pdf (pdf 151kb)