Intrekken Basijn 3 inzake stremming Middensluis IJmuiden

2022/14
From 10 Mar 2022
Area - Sluizen

De geplande onderhoudsstremming van de Middensluis te IJmuiden op 16 maart 2022 van 07:00-15:00 wordt uitgevoerd tijdens de stremming van 11 april t/m 18 april 2022 (Basijn 11). Derhalve wordt Basijn 3 ingetrokken.