Instellen tijdelijk werkgebied Noorderbuitentoeleidingskanaal te IJmuiden

2021/16
From 30 Mar 2021
Area - Sluizen

De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, tevens (Rijks-)havenmeester, maakt het volgende bekend:

Met ingang van 30 maart 2021 wordt, ten behoeve van de vaarweg naar Zeesluis IJmuiden, met behulp van drie boeien in het Noorderbuiten toeleidingskanaal een tijdelijk werkgebied ingesteld. Toegang tot dit werkgebied is alleen toegestaan voor vaartuigen van het bouwconsortium OPENIJ.

Heeft u vragen over deze basijn, dan kunt u contact opnemen met dienstdoende Manager Operatie op telefoonnummer +31(0)20-5234692.

De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noorzeekanaalgebied, tevens (Rijks-)havenmeester,

J.H.M. Mateyo

basijn 162021 NL.pdf (pdf 316kb)