ICL Fertilizers Europe C.V.

2021/22
From 29 Jun 2021
Area Havenbekken - Coenhaven

Besluit tot het intrekken van het besluit nr. 2017 /014 d.d. 24 april 2017 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de volgende locatie / terminal: ICL Fertilizers Europe C.V.