Havenafvalstoffenplan Noordzeekanaalgebied

2020/09
From 02 Mar 2020
Area Havenbekken - Noordzeekanaal

De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, tevens (Rijks-)havenmeester, maakt het volgende bekend:

Het nieuwe Havenafvalstoffenplan Noordzeekanaalgebied is per 14 februari 2020 goedgekeurd door de Inspectie van Leefomgeving & Transport en geldt tot 28 juni 2021.

Met de vaststelling van dit Havenafvalstoffenplan is de volgende inhoudelijke wijziging doorgevoerd:

Per 14 februari 2020 is het voor inzamelaars verplicht om ingezamelde afvalstoffen in decimalen nauwkeurig te rapporteren en wordt de gerapporteerde hoeveelheid is decimalen vergoed. Deze wijziging is te lezen op pagina 24-25 van het Havenafvalstoffenplan.

U kunt dit plan inzien op de site van Port of Amsterdam.

Heeft u vragen over deze basijn, dan kunt u contact opnemen met dienstdoende Manager Operatie op telefoonnummer +31(0)20-5234692.

De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, tevens (Rijks-)havenmeester

J.H.M. Mateyo