Binnenvaart Wachtsteiger Tankers Zuid

117 / RHN / 2012
From 28 Sep 2012
Area Havenbekken - Afrikahaven

Besluit tot het aanwijzen van operationele ruimte en de daar voor geldende voorschriften en beperkingen voor de ligplaatsen van de volgende locatie:

Afrikahaven, wachtplaats binnenvaart, AK W02

Twee afmeerpalen, gesitueerd aan de oostoever van de Afrikahaven en 70 meter ten zuiden van de inkassing.