Besluit aanwijzing personen bevoegd tot het geven van verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer t.b.v. werkzaamheden Ruyterkade

2022/A34
From 14 Apr 2022 until 14 Apr 2022
Area Oostelijk Havengebied - Het IJ
  • Op donderdag 14 april 2022 van 07:00 tot 19:00 uur of zoveel langer of korter als noodzakelijk worden werkzaamheden uitgevoerd voor het aanbrengen van een vakwerkligger over de tunnel van de Noordzuidlijn achter het centraal station aan de Ruyterkade;
  • Om de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer te waarborgen ter plaatse een vaartuig zal worden ingezet;
  • Voorliggend besluit ertoe dient personen die zich aan boord van dat vaartuig bevinden en het scheepvaartverkeer regelen bevoegdheden toe te kennen tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen;