Beleidsregels passage marginale schepen door de Noordersluis IJmuiden en het Noordzeekanaal

2021/12
From 12 Apr 2021
Area Regio - ANZKG

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer heeft, per 12 april 2021, namens de Directeur-Generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, mandaatbesluit van 19 maart 2013 met nummer, Stbl. 11 april 2013, nr 9184, gewijzigde beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van ontheffing voor het toelaten en passeren van marginale schepen door de Noordersluis IJmuiden en het Noordzeekanaal.

basijn122021nl.pdf (pdf 464kb)