Bekendmaking besluit bunkervergunning, de-bunkerverbod en vergunningseisen voor brandstoffen en energiebronnen

2020/62
From 21 Dec 2020
Area Regio - ANZKG

De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied maakt het volgende bekend:

Aanwijzen brandstoffen en energiebronnen met een vergunningsplicht en/of met een de-bunkerverbod

Het bunkeren of de-bunkeren is een overslag van energie die veiligheids- of milieurisico’s met zich mee kan brengen voor de omgeving of andere havengebruikers. Via een vergunningsplicht voor bunkerbedrijven voor het bunkeren van brandstoffen en energiebronnen of een ontheffing op een verbod van het de-bunkeren van brandstoffen, die dergelijke risico’s met zich meebrengen, kunnen voorwaarden in de toestemming worden voorgeschreven om deze risico’s te mitigeren.

Heroverweging bunkervergunning residuale brandstoffen

Voor residuale brandstoffen, destillaten en blends daarvan, zoals stookolie en diesel, geldt op dit moment géén vergunningplicht en wordt de bestaande situatie vooralsnog gecontinueerd. Een heroverweging zal in de loop van 2021 plaatsvinden of er wel een vergunningsplicht voor deze brandstoffen gaat komen, in navolging van de regio Rotterdam-Rijnmond. In dat geval zal dit besluit worden herzien.

Minimum vergunningseisen

Bij het afgeven en naleven van een vergunning is een risico mitigerende maatregel het beschikken over en het werken volgens een veiligheidsbeheersysteem. Voor de meest risicovolle brandstoffen is vervolgens als extra voorwaarde voor de afgifte van een vergunning gesteld, dat er bewijsvoering op basis van een recent uitgevoerde audit aanwezig moet zijn.

Het besluit is toegevoegd als bijlage van deze bekendmaking.

De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, tevens Rijkshavenmeester,

J.H.M. Mateyo