Amsterdam Scrap Terminal

2020/017
From 08 Apr 2020
Area Havenbekken - Mercuriushaven

Besluit tot het intrekken van het besluit nr 2020 /008 d.d 23 januari 2020 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de terminal Amsterdam Scrap Terminal.