Afmeerverbod wachtplaatsen tankers ADM Haven

2021/56
From 07 Oct 2021
Area Westhaven - ADM haven

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer, tevens Rijkshavenmeester, maakt het volgende afmeerverbod in de ADM-haven bekend.

basijn562021nl.pdf (pdf 49kb)