Aanwijzing locatie ontgassen

2020/44
From 07 Sep 2020
Area Havenbekken - Amerikahaven

De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, tevens (Rijks-)havenmeester, maakt het volgende bekend:

Gelet op:

  • De verordening tot wijziging van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019 (Gemeenteblad van de gemeente Amsterdam, nr. 33026, 12 februari 2019);
  • Artikel 7.2.3.7.2.1 van de Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) waarin is bepaald dat lege of geloste ladingtanks alleen mogen worden ontgast op locaties toegelaten door de bevoegde autoriteit;
  • Bijlage 4 van de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen die de Havenmeester voor de uitvoering van artikel 7.2.3.7.2.1. als bevoegde autoriteit aanwijst;
  • besluit aanwijzen operationele ruimte Amerikahaven LNG Kade Oceanenweg, terrein C, 1047 BB Amsterdam d.d. 27 augustus 2020, nr. 2020/028.