Aanwijzing locatie ontgassen

2020/031
From 07 Sep 2020
Area Amsterdam - Oliehavengebieden / Tankschepen

Besluit aanwijzen operationele ruimte Amerikahaven LNG Kade Oceanenweg, terrein C, 1047 BB Amsterdam d.d. 27 augustus 2020, nr. 2020/028.