Aanwijsbesluit Havenmeester RHN 2012

RHN 2012
From 29 May 2012
Area Regio - Velsen

Het college van burgemeester en wethouders van Velsen

Gelet op:

  • Artikel 2.1 en 5.1, lid 1 onder j , van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012;
  • en paragraaf 11 van het Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012