750 jaar A'dam haven

Waterhandel van de dertiende eeuw tot nu

De Amsterdamse haven is al in de dertiende eeuw ontstaan. Aan het Damrak werden goederen als bier, graan, hout, haring, wol en zout geladen en gelost. In het begin nog alleen voor vervoer binnen Nederland, maar al snel was de haven ook internationaal belangrijk.

In de Gouden (zeventiende) Eeuw was Amsterdam zelfs de belangrijkste haven ter wereld. We kregen via de haven de eerste exotische producten in Nederland, zoals specerijen, porselein, suiker, tabak en cacao.

Na een dieptepunt in de Franse tijd, eind achttiende eeuw, leefde de haven weer op door de aanleg van het Noordhollandsch Kanaal in 1824 en het Noordzeekanaal in 1876. Eind negentiende eeuw breidde de haven uit, met het Oostelijk havengebied en de eerste westelijke havens.

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er steeds meer havenbekkens bij richting het westen, omdat er in die tijd steeds meer olie, granen, kolen en ertsen werd verhandeld. Later kwamen hier ook de cruisevaart en containervervoer bij. En zo komen we bij vandaag. De haven is nu een handelscentrum waar alle vervoersoorten bij elkaar komen: water, weg, spoor en lucht.