Overview current Shipping Announcements

Period: 
Thursday, January 2, 2020 - 00:01 to Friday, January 1, 2021 - 00:00
Area: 
Amsterdam Noordzeekanaalgebied

Below is an overview of the Shipping announcements (Basijn)  that have been issued up to 1 January 2020 and that can be considered as current:

 

12/1992 Maximum snelheid Noordzeekanaal en toeleidingskanalen naar de sluizen

06/1998 Twee geulgebonden schepen op één tij

04/2000 Loodsbestelling op look-see basis

08/2006 Beloodsing van schepen met een diepgang tot en met 14.1m

11/2009 Restanten voormalige Velserspoorbrug

24/2011 Minimum besteltijd voor loodsen op afstand voor binnenbuitenschepen

04/2016 Aanwijzing passage van de Noordersluis

31/2016 Werkzaamheden en maatregelen als gevolg van de bouw Nieuwe zeesluis IJmuiden

09/2017 Verbod voor het stilliggend ontgassen van benzeen en bepaalde

               benzeenhoudende producten

13/2017 Ligplaatsgebruik in de Amsterdamse haven

22/2017 Toelatingsbeleid IJ-geul en Diep Water ligplaatsen

31/2017 Beleidsregels passage marginale schepen door de Noordersluis IJmuiden en het

      Noordzeekanaal

32/2017 Sleepbootgebruik sluizencomplex IJmuiden

56/2017 Nieuwe tarieven Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied per 1 januari 2018

29/2018 Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied 2018

41/2018 Actualisatie plan van aanpak voor zeeschepen waarvan de lading in het buitenland met

      ontsmettingsmiddelen is behandeld

14/2019 Vaststellen formulier Verklaring Gasdeskundige

18/2019 Aanpassing oliehavengebied

21/2019 Richtijnen bijzonder transport

25/2019 Tijdelijk aangepast vaarwegprofiel 1e (westelijke) Coentunnel

26/2019 Beleidsregels oplopen bovenmaatse schepen door zeevaart Noordzeekanaal

               gebied tussen de Velserpont en de monding Afrikahaven

41/2019 Baggerwerkzaamheden tussen kmraai 12-13, noordzijde Noordzeekanaal "Hoogtij"

47/2019 Onderhoudsstremming Noordersluis IJmuiden

49/2019 Onderhoudsstremming Middensluis IJmuiden

50/2019 Baggerwerkzaamheden Zuidersluis IJmuiden

51/2019 Vernieuwde lichterlocatie IJ-palen te IJmuiden

 

The Director of the Public Body Central Nautical Management,

who is also the State Harbour Master,

J.H.M. Mateyo

Amsterdam, 2 januari 2020

Announcement number: 
2020/01