Voor immobilisatie van een schip in oliehavengebied

Een IMO- of Europanummer bestaat uit maximaal 8 cijfers.