Een ISPS-certificering voor uw havenfaciliteit

Wilt u ISPS-plichtige zeeschepen (internationale zeeschepen van 500 ton of meer) op uw havenfaciliteit verwelkomen? Dan moet uw havenfaciliteit hiervoor gecertificeerd zijn op basis van de Havenbeveiligingswet. Een toetsingsteam doet hiervoor een veiligheidsbeoordeling (risico-analyse). Op basis van deze beoordeling neemt u maatregelen, die u beschrijft in een Port Facility Security Plan (PFSP).

Certificering

Zo vraagt u de certificering aan

In vier stappen is het geregeld.

Stap 1: de aanvraag
Het certificeringstraject begint met een aanvraag tot (her)certificeren. Dat doet u met dit aanvraagformulier. Als u ons een e-mail stuurt, ontvangt u van ons een uploadlink via ShareFile. Via deze beveiligde bestandenservice kunt u het ingevulde formulier en de laatste versie van uw beveiligingsplan (PFSP) uploaden.

Stap 2: de beveiligingsbeoordeling
Het toetsingsteam voert vervolgens een veiligheidsbeoordeling (risico-analyse) van uw faciliteit uit. Deze bestaat onder meer uit een toetsing van uw beveiligingsplan en beveiligingsmaatregelen aan de hand van relevante wetgeving. Ook brengen de toetsers een bezoek aan uw faciliteit. Op basis van de gegevens die u verstrekt heeft en het resultaat van de toetsing, stelt het team de veiligheidsbeoordeling vast. Dit is een besluit namens de bevoegde autoriteit (de Burgemeester van uw gemeente). Het resultaat sturen we u op en bestaat uit de resultaten van de veiligheidsbeoordeling en een actielijst met verbeteringen om door te voeren.

Stap 3: de verbeterslag
Op basis van de veiligheidsbeoordeling en actielijst actualiseert u uw beveiligingsplan en -maatregelen. Als u dit heeft gedaan, stuurt u ons de nieuwe versie van uw beveiligingsplan en een overzicht van de verbeteringen. Hiervoor kunt u dezelfde uploadlink gebruiken.

Stap 4: de certificering
Het toetsingsteam controleert uw verbeteringen. Als het akkoord is met uw aanpassingen, zal het de bevoegde autoriteit adviseren over te gaan tot afgifte van het certificaat. Het certificaat is maximaal vijf jaar geldig. In sommige gevallen wordt u voor een kortere termijn gecertificeerd. Dat bespreekt het toetsingsteam altijd met u.

Heeft u vragen over het certificeringstraject? Dan kunt u ons altijd een e-mail sturen of bellen met de Divisie Havenmeester.

Verplichtingen

Deze verplichtingen heeft u

Als PFSO bent u verplicht om uw veiligheidsplan te oefenen. Er is hiervoor een leidraad opgesteld. Deze maakt duidelijk wat er wordt verwacht en hoe u aan de oefenverplichting kunt voldoen.

Download de Leidraad voor een ISPS-oefening.

Een beveiligingsincident op uw terminal (denk aan het doorknippen van een hek) moet u zo snel mogelijk melden. Voor niet-spoedeisende incidenten doet u dit bij de Landelijke Eenheid op 0900-8844. Voor spoedeisende incidenten belt u 112. In beide gevallen meldt u het incident ook aan de toezichthouders van Port Security via portsecurity@portofamsterdam.com. Als u merkt dat uw faciliteit niet meer kan handelen volgens de procedures in uw beveiligingsplan, meldt u dat telefonisch aan de toezichthouders van Port Security via 020 5234802.

Wetgeving

Wetgeving en informatie

Op de volgende pagina’s leest u meer over ISPS-gerelateerde wetgeving.

Terminals

Goedgekeurde terminals

Op imo.org vindt een overzicht van gecertificeerde terminals. U kunt hier gratis een account aanmaken.

Port ID Nummers

Haven Port ID UN Locator
Amsterdam   22435 NLAMS
Beverwijk 16592 NLBEV
IJmuiden 22851 NLIJM
Velsen 25282 NLVEL
Zaandam 22337 NLZAA

 

Bedankt! Kunt u aangeven waarom het nuttig voor u was?

Dat spijt ons. Hoe kunnen wij de pagina verbeteren?

Wilt u een reactie op uw melding? Vul dan uw emailadres in.