Reparatie/immobilisatie van een schip korter dan 72 uur of korter dan vrijstellingsperiode

  • uitgezonderd schepen in oliehavengebied, hiervoor is ontheffing nodig
  • voor schepen aan de IJ-palen in IJmuiden is immobilisatie niet toegestaan

De uit te voeren reparatie dient qua aard en duur te voldoen aan de eisen gesteld in Art 4.14 RHN 2012.
Begin en einde van de activiteit dient gemeld te worden op VHF 14 of telefoon 020-523 46 00 keuze 2.

Bijlage
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf doc docx odt.