Overzicht actuele berichten aan de scheepvaart (Basijns)

Period: 
woensdag, 2 januari, 2019 (Hele dag) tot donderdag, 2 januari, 2020 (Hele dag)
Area: 
Amsterdam Noordzeekanaalgebied

Hieronder volgt een overzicht van de tot 1 januari 2019 uitgegeven Basijn berichten welke als nog actueel kunnen worden beschouwd:

 

12/1992 Maximum snelheid Noordzeekanaal en toeleidingskanalen naar de sluizen

14/1992 Gebruik vastmakers

06/1998 Twee geulgebonden schepen op één tij

04/2000 Loodsbestelling op look-see basis

24/2001 Wijziging toelatingsbeleid Haven IJmuiden

16/2005 Voorschriften gebruik lichterfaciliteit te IJmuiden

08/2006 Beloodsing van schepen met een diepgang tot en met 14.1m

11/2009 Restanten voormalige Velserspoorbrug

24/2011 Minimum besteltijd voor loodsen op afstand voor binnenbuitenschepen

43/2015 Regeling melding zeeschepen Noordzeekanaalgebied

04/2016 Aanwijzing passage van de Noordersluis

31/2016 Werkzaamheden en maatregelen als gevolg van de bouw Nieuwe zeesluis IJmuiden

02/2017 Betonning oostzijde werkgebied

09/2017 Verbod voor het stilliggend ontgassen van benzeen en bepaalde benzeenhoudende producten

13/2017 Ligplaatsgebruik in de Amsterdamse haven

22/2017 Toelatingsbeleid IJ-geul en Diep Water ligplaatsen

25/2017 Wijziging inrichting VTS IJmuiden

31/2017 Beleidsregels passage marginale schepen door de Noordersluis IJmuiden en het

      Noordzeekanaal

32/2017 Sleepbootgebruik sluizencomplex IJmuiden

37/2017 Aanpassing ankergebied Oostelijk Havengebied

38/2017 Duwbakken locatie Oostelijk Havengebied

52/2017 Instelling van een voor het scheepvaartverkeer gestremd gebied gelegen in de Hornhaven

      en de Moezelhaven

56/2017 Nieuwe tarieven Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied per 1 januari 2018

13/2018 Kegelligplaats Afrikahaven

20/2018 Instelling van een voor vaarverkeer gestremd gebied gelegen in de Afrikahaven

      en het Noordzeekanaal te Amsterdam

27/2018 Aanpassing oliehavengebied

29/2018 Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied 2018

41/2018 Actualisatie plan van aanpak voor zeeschepen waarvan de lading in het buitenland met

      ontsmettingsmiddelen is behandeld

44/2018 Stremming Noordersluis IJmuiden

48/2018 Beheersmaatregelen kanaalverlichting Noordzeekanaal

50/2018 Werkgebied inkassing Paro, zuidzijde Noordzeekanaal t.h.v. kmp 14 -15

 

 

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer,

Tevens Rijkshavenmeester,

M.F. van de Kerkhof

Amsterdam, 2 januari 2019

Announcement number: 
2019/01