Loodsplicht

Voor het varen in het Noordzeekanaalgebied geldt een loodsplicht. Meer over de loodsverplichting leest u in het Loodsplichtbesluit.

 

Is uw schip 75 meter lang of korter?

U bent vrijgesteld van loodsplicht als uw schip 75 meter lang of korter is (lengte over alles).
Meer hierover leest u in het Loodsplichtbesluit 1995, artikel 4, lid 2i.

Is uw schip langer dan 75 meter?

In een aantal gevallen kunt u dan ontheffing aanvragen van uw loodsplicht:

 1. Staat uw schip ingeschreven in het Register kleine zeeschepen?
  Vraag dan een ontheffing of verklaring aan voor het gebied kruispost – pieren IJmuiden via portoffice@portofamsterdam.com.

  Als u zich wilt inschrijven in het Register kleine zeeschepen, kunt u contact opnemen met het Loodswezen.
   
 2. Staat uw schip niet ingeschreven in het Register kleine zeeschepen? En is uw schip 95 meter lang of korter?
  Vraag dan een ontheffing aan via portoffice@portofamsterdam.com. U moet dan in ieder geval een aantal beoordelingsreizen maken met loods.
Is uw schip langer dan 95 meter?

Dan komt u niet in aanmerking voor een ontheffing.
Wel kunt u een verklaring van vrijstelling aanvragen via portoffice@portofamsterdam.com. Hieraan is een examen verbonden. Meer hierover leest u in het Besluit verklaringhouders Scheepvaartverkeerswet.

Voor de volgende gebieden kunt u een ontheffing of vrijstelling aanvragen:

 • Redegebied/IJmuiden: de aanloop IJmuiden en de Buitenhaven, het Noorderbuitenkanaal, het Zuiderbuitenkanaal, het Verbindingskanaal, het Hoogovenkanaal, de Buitenhaven, de Hoogovenhaven, de Vissershaven en de Haringhaven.
 • Beverwijk/Velsen: de sluizen bij IJmuiden tot vijf kilometer op het Noordzeekanaal en de daaraan grenzende havens.
 • Zaanstad: vanaf 5 tot 19 kilometer op het Noordzeekanaal en de aan de noordzijde van het kanaal daaraan grenzende havens.
 • Amsterdam: vanaf 5 kilometer tot aan de invaart van het Amsterdam-Rijnkanaal en de daaraan grenzende havens, voor zover deze niet vallen onder Zaanstad.

Heeft u hulp nodig?

Staat uw situatie er niet bij of twijfelt u? Neem dan contact op met:

Divisie Havenmeester,  Portoffice

Bel ons op 020 5234 600 - keuze 2

We zijn 24 uur per dag bereikbaar

Of mail ons: portoffice@portofamsterdam.com