Wie wij zijn

Snel naar:
Waardecreatie
Missie, motto, visie en strategie
Jaarverslag 2017
Reputatie
Organisatie
Direct contact

Port of Amsterdam ontwikkelt, exploiteert en beheert de Amsterdamse havenregio. Daarnaast stimuleert het duurzame economische ontwikkeling in metropoolregio Amsterdam. Met een goede balans tussen een gezond financieel rendement, een goede kwaliteit van de leefomgeving en een brede toegevoegde waarde voor de regio.

waardecreatie
Waardecreatie

Waardecreatie

De Amsterdamse havenregio is een van ’s werelds belangrijkste logistieke knooppunten. Met een goederenoverslag van 100 miljoen ton per jaar behoort Amsterdam tot de top vijf zeehavens van West-Europa. De strategische en centrale ligging in Europa maakt de haven makkelijk bereikbaar en verzekert uitstekende verbindingen met alle grote Europese markten. Havenregio Amsterdam bestaat uit de havens van Amsterdam, Beverwijk, Zaandam en Velsen/IJmuiden. De havens in het Noordzeekanaalgebied sloegen in 2017 100,8 miljoen ton goederen over waarvan ruim 81,3 miljoen ton in de haven van Amsterdam. In de havenregio werken in totaal bijna 70.000 mensen, waarvan ongeveer de helft in Amsterdam.

Port of Amsterdam heeft drie hoofdtaken:

  • Optimalisatie van de dienstverlening en het vestigingsklimaat voor bedrijven in de havenregio;
  • Aanleg en onderhoud van de infrastructuur, vernieuwen van de haven en het beheer van het Amsterdamse havengebied Westpoort;
  • Bevordering van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer van 40 kilometer buiten de kust bij IJmuiden tot aan de Oranjesluizen. Deze taak is door het Centraal Nautisch Beheer (CNB) bij ons belegd.
     

Bekijk ons waardecreatiemodel

visie

Missie, motto, visie en strategie

Port of Partnerships

De grote vraagstukken van deze tijd zijn de uitputting van natuurlijke grondstoffen, milieuvervuiling en klimaatverandering. Tegelijkertijd raken logistieke ketens, handelsnetwerken en regionale economische sectoren steeds meer vervlochten. Dat vraagt om vernieuwend ondernemerschap en intensieve samenwerking. Daarom is ons motto ‘Port of partnerships’ en onze missie grensverleggend waarde te creëren.
 

Onze visie en strategie in 1 minuut

Visie

Onze visie 2030 past binnen de regionale visie Noordzeekanaalgebied 2040. In 2030 is de Amsterdamse havenregio meer dan een overslagpunt. Het is een dynamische metropoolhaven die de krachten bundelt van de drie sterke kernen van Amsterdam: het logistieke knooppunt van wereldformaat, de hoogwaardige regionale industrie en de veelzijdige stedelijke dienstensector.

Lees meer »

Door deze kernen optimaal met elkaar te verbinden, ontstaan kruisbestuiving, synergie en innovatie. We bouwen zo, samen met onze partners, aan een haven die steeds meer waarde oplevert voor klanten en omgeving.

Strategie

Met onze Strategie 2017 - 2021 zetten we een duidelijke stap op weg naar de haven van onze Visie 2030: Amsterdam Metropolitan Port. De haven wil een steeds grotere rol spelen in de stofwisseling voor de stad en de regio: de bevoorrading en afvoer, de circulaire afval- en grondstoffen rotonde en de batterijfunctie voor schone energie. 

jaarverslag

Jaarverslag 2017

cover jaarverslag 2017

 

We willen in onze rapportage zo transparant mogelijk zijn over de toegevoegde waarde van onze bedrijfsvoering op economisch en maatschappelijk gebied. Daarom rapporteren we ons jaarverslag sinds 2017 in lijn met de Global Reporting Initiative (GRI). Deze internationaal geaccepteerde richtlijnen zijn de standaard voor het bedrijfsleven die willen rapporteren over duurzaamheids- en andere niet-financiële informatie.

 

Bekijk het jaarverslag

reputatie

De opinie van onze stakeholders

Sinds 2015 meten we elke twee jaar, via een onafhankelijk onderzoeksbureau, onze reputatie. Ons streven is een score van ≥ 71 punten (op 100) voor alle stakeholdergroepen. In 2015 behaalden we een score tussen de 56 en 89 op de Reputatiebarometer®. In 2017 lagen de scores tussen de 56 en 91 punten.

Het reputatieonderzoek wordt naast het periodieke klanttevredenheidsonderzoek, vaarweggebruikersonderzoek en medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het geeft ons een totaaloverzicht vanuit breed stakeholderperspectief.
 

Barometer_reputatie_2017

organisatie

Organisatie

directie

Directie

K.J. (Koen) Overtoom, Algemeen directeur
M.R. (Michiel) de Brauw, Financieel directeur

 

 

Bekijk het organogram

rvc_raad_van_commissarissen

Raad van Commissarissen

K. (Koos) van der Steenhoven, Voorzitter
R.I. (Ingrid) Doerga
J.F.J.M. (Jeroen) de Haas
W.J. (Willemijn) Maas
P.G. (Philip) Stibbe

marleen_van_de_kerkhof

Havenmeester

M. (Marleen) van de Kerkhof

contact

Contact met Port of Amsterdam

Vind snel de juiste contactgegevens

Natte bulk

De grootste benzinehaven van de wereld en toonaangevende speler in de oliemarkt

Bekijk contactpersonen

Droge bulk

De op één na grootste kolen- en agribulkoverslaghaven van Europa

Bekijk contactpersonen

Stukgoed & projectlading

Gespecialiseerde terminals – waaronder vier terminals voor alle weersomstandigheden

Bekijk contactpersonen

Ro / Ro & Automotive

De haven grenst aan diepzeewateren en heeft uitstekende achterlandverbindingen

Bekijk contactpersonen

Cacao

De grootste haven ter wereld voor de import van cacao

Bekijk contactpersonen

Containers

De haven van Amsterdam heeft uitstekende, multimodale verbindingen, allemaal zonder opstoppingen

Bekijk contactpersonen

Cruise

Terminals en ligplaatsen bevinden zich midden in het centrum

Bekijk contactpersonen

Diepzee

De perfecte locatie voor intercontinentale scheepvaart

Bekijk contactpersonen

Shortsea

Snel, betrouwbaar en duurzaam en zorgt voor sterke verbindingen naar Noordwest-Europa

Bekijk contactpersonen

Intermodaliteiten

Een van de belangrijkste internationale logistieke hubs ter wereld

Bekijk contactpersonen

Vastgoed

Havenbedrijf Amsterdam verwelkomt nieuwe, havengerelateerde bedrijven

Bekijk contactpersonen

Bio-economie

We stimuleren samenwerking op het gebied van bio-economie en doen actief mee aan biobased projecten

Bekijk contactpersonen

Circulaire economie

We investeren in samenwerkingsverbanden met klanten en start-ups

Bekijk contactpersonen

 

 

Vind snel de juiste contactgegevens

Team Havenmeester

Bekijk marifoonkanalen

Bekijk telefoon- en doorkiesnummers
Voor bijvoorbeeld het melden van uw aankomst en vertrek, operationeel melden, hulp bij vergunningen en ontheffingen, gevaarlijke stoffen, wachtplaatsen.

Team Binnenhavengeld

Bekijk contactopties

Voor bijvoorbeeld hulp bij nota's, betalingen, automatische incasso en inlog/account.

Klachten

Bekijk de mogelijkheden om uw klacht te doen

Voor al uw klachten over de Divisie Havenmeester

Varen doe je samen

Alles wat nodig is voor een goed voorbereide vaartocht. Dat vind je op deze website. Gemakkelijk vindbaar. Met veel interessante achtergrondinformatie, met kaarten en apps. Leuk om te weten, leuk om te leren en essentieel om te doen.

 

Varen op de grachten

Bekijk de website van Waternet voor varen en binnenhavengeld op de Amsterdame grachten.

 

 

Vind snel de juiste contactgegevens

Reserveringen en planning

1. Bel nummer +31 (0)20 523 46 00

2. Toets 1 en 2

Bereikbaar: ma-vr 09:00-17:00

Of mail ons op rivercruise@portofamsterdam.nl

Team Havenmeester

Bekijk marifoonkanalen

Bekijk telefoon- en doorkiesnummers
Voor bijvoorbeeld het melden van uw aankomst en vertrek, operationeel melden, hulp bij vergunningen en ontheffingen, gevaarlijke stoffen, wachtplaatsen.

Team Binnenhavengeld

Bekijk contactopties

Voor bijvoorbeeld hulp bij nota's, betalingen, automatische incasso en inlog/account.

Portbase

Bezoek de website www.portbase.com
Voor meer informatie over Portbase, het gezamenlijke Port Community System voor zowel Amsterdam als Rotterdam.

Klachten

Bekijk de mogelijkheden om uw klacht te doen

Voor al uw klachten over de Divisie Havenmeester

 

 

 

Vind snel de juiste contactgegevens

Team Havenmeester

Bekijk marifoonkanalen

Bekijk telefoon- en doorkiesnummers
Voor bijvoorbeeld het melden van uw aankomst en vertrek, operationeel melden, hulp bij vergunningen en ontheffingen, gevaarlijke stoffen, wachtplaatsen.

Team Binnenhavengeld

Bekijk contactopties

Voor bijvoorbeeld hulp bij nota's, betalingen, automatische incasso en inlog/account.

Portbase

Bezoek de website www.portbase.com
Voor meer informatie over Portbase, het gezamenlijke Port Community System voor zowel Amsterdam als Rotterdam.

Klachten

Bekijk de mogelijkheden om uw klacht te doen

Voor al uw klachten over de Divisie Havenmeester

 

Vind snel de juiste contactgegevens

Team Havenmeester

Bekijk marifoonkanalen

Bekijk telefoon- en doorkiesnummers
Voor bijvoorbeeld het melden van uw aankomst en vertrek, operationeel melden, hulp bij vergunningen en ontheffingen, gevaarlijke stoffen, wachtplaatsen.

Team Havengeld

Bekijk contactopties 
Voor bijvoorbeeld hulp bij nota's, betalingen, automatische incasso en inlog/account

Portbase

Bezoek de website www.portbase.com
Voor meer informatie over Portbase, het gezamenlijke Port Community System voor zowel Amsterdam als Rotterdam.

Klachten

Bekijk de mogelijkheden om uw klacht te doen

Voor al uw klachten over de Divisie Havenmeester

 

Vind snel de juiste contactgegevens

Team Havenmeester

Bekijk marifoonkanalen

Bekijk telefoon- en doorkiesnummers
Voor bijvoorbeeld het melden van uw aankomst en vertrek, operationeel melden, hulp bij vergunningen en ontheffingen, gevaarlijke stoffen, wachtplaatsen.

Team Havengeld

Bekijk contactopties 
Voor bijvoorbeeld hulp bij nota's, betalingen, automatische incasso en inlog/account

Portbase

Bezoek de website www.portbase.com
Voor meer informatie over Portbase, het gezamenlijke Port Community System voor zowel Amsterdam als Rotterdam.

Klachten

Bekijk de mogelijkheden om uw klacht te doen

Voor al uw klachten over de Divisie Havenmeester