Wie wij zijn

Snel naar:
Port of Amsterdam
Havenregio Amsterdam
Jaarverslag 2017
Reputatie
Organisatie
 

De Amsterdamse havenregio is een belangrijke toegangspoort tot Europa voor grondstoffen en goederen. Onze 375 bevlogen en betrokken medewerkers werken continu aan een haven die steeds meer waarde oplevert voor klanten en omgeving: een slimme, snelle, schone haven.

Port of Amsterdam

Om de haven en de metropoolregio verder te versterken en te vernieuwen, ontwikkelen we innovatieve concepten, binnen en buiten de havensector, met vertrouwde en onverwachte partners, regionaal en mondiaal. Zo verleggen we onze grenzen. We benutten de potentie van de Amsterdamse havenregio door drie sterke kernen te bundelen: de internationale logistieke functie (international hub), de hoogwaardige regionale industrie (industrial hotspot) en het veelzijdige dienstencentrum van Amsterdam (metropolitan center).  

  • Hierdoor vormen we een intelligente logistieke industriële schakel die meedraait in de top van Europese havens, de propositie van Nederland versterkt en waarde toevoegt aan de Metropoolregio Amsterdam.
  • Door een vestigingsklimaat op topniveau te creëren, waarbij ontwikkeling en innovatie, banen en inkomsten, leefbaarheid en circulariteit de sleutelbegrippen zijn.
  • Door nieuwe bedrijven aan te trekken, gevestigde bedrijven in de Amsterdamse haven te behouden en versterken en zo bij te dragen aan de creatie van een dynamische, internationale omgeving met grote werkgelegenheid.

 

Bekijk ook: Wat we doen    Waarom we dat doen

waardecreatie
Havenkaart

Havenregio Amsterdam

Havenregio Amsterdam is een internationale zeehaven in een van de snelst groeiende metropolen van de wereld. De Amsterdamse haven is na de havens van Rotterdam, Antwerpen en Hamburg de grootste zeehaven van West-Europa in de zogenoemde Hamburg-Le Havre-range. Daarnaast is Amsterdam de grootste benzinehaven ter wereld en groot in kerosine met Schiphol als belangrijkste afnemer. De haven biedt faciliteiten voor het ontvangen, verschepen, transporteren, opslaan, overslaan en industrieel bewerken van allerlei type goederen. Daarnaast wordt er schone energie opgewekt uit zon, wind en afvalstromen, en wordt de restwarme van industriële processen benut.

De Amsterdamse havenregio omvat 4.500 hectare en realiseerde in 2017 een overslag van 100,8 miljoen ton aan goederen, waarvan 81,3 miljoen ton in Amsterdam. Het havengebied biedt 69.779 (2017) banen en is met een toegevoegde waarde van € 7,2 (2017) miljard van grote betekenis voor de Metropoolregio Amsterdam. Amsterdam is een waardevolle hub voor de scheepvaart en een populaire bestemming voor cruiseschepen. In 2017 bezochten 4.678 schepen de Amsterdamse haven en 7.011 schepen het Noordzeekanaalgebied (NZKG).

Bekijk de havenkaart

Team Havengeld

Financieel

Havenbedrijf Amsterdam N.V. heeft in 2017 een omzet behaald van EUR 150,1 miljoen. Onze omzet is afkomstig uit havengeld, huur en erfpacht. We dragen jaarlijks dividend af aan de Gemeente Amsterdam.

Jaarverslag 2017

GRI tabel (Global Reporting Initiative)

Feiten & Cijferboekje 2017

 

organisatie

Organisatie

directie

Directie

K.J. (Koen) Overtoom, Algemeen directeur »

Koen Overtoom studeerde Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij begon zijn carrière in de haven van Amsterdam als Manager Logistiek voor Unieveem BV. Na Unieveem werd hij General Manager voor de Ter Haak Warehousing and Logistics, waar hij verantwoordelijk was voor de opslag- en logistieke activiteiten binnen de Ter Haak Group. De laatste 15 jaar is hij werkzaam voor Havenbedrijf Amsterdam N.V., achtereenvolgens als Sales Director Duitsland, Clustermanager Containers, Breakbulk en Logistiek, Commercieel Directeur en Operationeel Directeur. Sinds december 2016 is hij Algemeen Directeur bij Havenbedrijf Amsterdam. Koen is vanuit zijn deelname aan de BOZ actief als lid AB NML. Daarnaast is hij lid Raad van Toezicht Port of Zwolle en sinds 2018 vervult hij de rol van Energiecommissaris regio haven Amsterdam.

M.R. (Michiel) de Brauw, Financieel
directeur »

Michiel de Brauw studeerde Economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hij begon zijn carrière bij Nedlloyd in Rotterdam. Na Nedlloyd werd hij CFO bij Danzas in Bazel. Vanaf 2004 verbleef hij veelal in het buitenland maar nu bij DHL waar hij achtereenvolgens gestationeerd was in Bazel, Bracknell en Bonn. Sinds november 2015 is hij als financieel directeur werkzaam voor Havenbedrijf Amsterdam N.V. Michiel vervult bestuursfuncties voor de Stichting Waarborgfonds Sport, de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (VNHSM) en zit in de Raad van Toezicht van Amports.

Bekijk het organogram

rvc_raad_van_commissarissen

Raad van Commissarissen

K. (Koos) van der Steenhoven, Voorzitter
R.I. (Ingrid) Doerga
J.F.J.M. (Jeroen) de Haas
W.J. (Willemijn) Maas
P.G. (Philip) Stibbe

marleen_van_de_kerkhof

Havenmeester

M. (Marleen) van de Kerkhof »

Marleen van de Kerkhof studeerde Beleidswetenschappen in Nijmegen en haalde daarna haar PhD aan het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na haar PhD werkte ze een aantal jaren als senior onderzoeker bij het IVM op het gebied van stakeholder management, dialoogmethodiek en duurzaamheid. In 1999 en 2004 werkte ze een aantal maanden als gastonderzoeker bij respectievelijk het Integrated Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in Oostenrijk en bij de Kennedy School of Government van Harvard University in de Verenigde Staten. Sinds 2007 is Marleen werkzaam bij Havenbedrijf Amsterdam N.V. Ze vervulde diverse functies op het gebied van duurzaamheid, strategie en marketing, voordat ze in 2015 Havenmeester en Directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaal werd. Marleen is (niet-statutair) lid van de directie van het havenbedrijf en vervult daarnaast een bestuursfunctie bij Stichting Zeemans Welvaren.
reputatie

Reputatie

Sinds 2015 meten we elke twee jaar, via een onafhankelijk onderzoeksbureau, onze reputatie. Ons streven is een score van ≥ 71 punten (op 100) voor alle stakeholdergroepen. In 2015 behaalden we een score tussen de 56 en 89 op de Reputatiebarometer®. In 2017 lagen de scores tussen de 56 en 91 punten.

Het reputatieonderzoek wordt naast het periodieke klanttevredenheidsonderzoek, vaarweggebruikersonderzoek en medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het geeft ons een totaaloverzicht vanuit breed stakeholderperspectief.
 

Barometer_reputatie_2017

De haven van voor Amsterdam

Port of Amsterdam verzorgt sinds 2009 in de zomermaanden rondvaarten in het havengebied om de haven onder leiding van een gids te presenteren aan het publiek. Speciaal voor fietsers zijn er vier bewegwijzerde havenfietsroutes, ieder met een eigen karakter en voorzien van informatieborden op markante punten. De fietsers maken hierbij onder andere kennis met Stadhaven Minerva, dat zich ontwikkelt tot een sfeervol overgangsgebied tussen de stad en de haven. Port of Amsterdam heeft langdurige sponsorafspraken met Skits (Amsterdamse studenten schaatsvereniging), Telstar, Zee-, en havenmuseum IJmuiden, en heeft een partnership met Stichting Emma at Work. Port of Amsterdam is 2017-2019 sponsor van de Amsterdamse Uitmarkt. Thema’s als biobased, circulair, energie, innovatie en duurzaamheid worden tijdens het event op een laagdrempelige manier uitgelicht. De haven levert een groot deel van de duurzame energie die de Uitmarkt nodig heeft.

Bekijk de stadscampagne

Kraanmachinist

Historie

1 april 2013 Verzelfstandiging Port of Amsterdam, met de gemeente Amsterdam als enige aandeelhouder.

Maart 2017: uitrol ‘stoppen met kolen’

Al sinds de Gouden Eeuw is Amsterdam een trekpleister voor goederen, mensen en activiteiten van over de hele wereld. De strategische ligging aan de druk bevaren Noordzee en Rijn, dicht bij grote Europese consumentenmarkten en productiecentra, zorgt voor een vitale handels- en concurrentiepositie.