Energietransitie: naar een internationale haven met brandstoffen en energie uit duurzame bronnen

Het energiesysteem kantelt. Van opgewekte energie uit fossiele brandstoffen naar energie uit duurzame bronnen. Dat heeft gevolgen voor de haven. Want wij slaan kolen over en zijn mondiaal marktleider in de handel en blending van geraffineerde olieproducten. Om ook energiehaven te zijn in de toekomst, zoeken wij nieuwe ladingstromen en manieren om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. Dat doen wij sámen met de energieklanten in de haven en met andere partners. Zo creëren wij een duurzaam internationaal energieknooppunt dat relevant is in de nieuwe economie.


Femke Brenninkmeijer, contactpersoon voor energietransitie, werkt als Hoofd Energy, Cargo & Offshore bij Port of Amsterdam.

  Volg de updates >> 783 anderen doen dit al.

Laatste nieuws

De initiatieven die we sinds 2015 namen:


Smart grids

Met smart grids vormen we een nieuw elektriciteitssysteem wat het aanbod van duurzame energie (lokaal) sterk vergroot en de energierekening van bedrijven in het havengebied verlaagt.


Zon en wind in de haven

We investeren in 100.000m2 zonnepanelen (4 MW), een nieuw windpark in de Amsterdamse havenregio (100 MW) en een duurzame batterij om vraag en aanbod van energie beter op elkaar af te stemmen. Meer over speerpunt Schaalsprong duurzame energie.

 


Kartrekker Roadmap energietransitie

Bedrijven moeten de kans krijgen om hun investeringen geleidelijk aan te passen. Samen met Havenbedrijf Rotterdam, de overige Nederlandse zeehavens en het Rijk werken we aan een roadmap energietransitie.

Onze doelen en voortgang

 

 

 

Energietransitie

Waarom we inzetten op energietransitie

De Amsterdamse terminals behoren tot de schoonst opererende ter wereld. Maar het kan altijd nog slimmer, sneller en schoner. Daarom zetten wij volop in op duurzame groei en op de productie en opslag van duurzame energie.

De Amsterdamse haven is onderdeel van het grootste energiehavencluster (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen) van Europa. Daarmee zijn we een belangrijke schakel in de energievoorziening. De (opgewekte) energie uit onze haven is bedoeld voor warmte- en elektriciteitsvoorziening. Deze energie wordt door klanten in onze haven geproduceerd en direct geleverd aan eindmarkten en consumenten.

Op dit moment is de energie nog voornamelijk van fossiele bron (kolen, benzine en diesel). Maar het is noodzaak én onze ambitie om ook een haven van hernieuwbare bronnen te zijn. Ons energieverhaal heeft dan ook twee kanten. We laten bestaande activiteiten en klanten bloeien, en we laten nieuwe, duurzame initiatieven groeien. Wind, zon en biomassa zijn nieuwe bronnen van waarde voor Port of Amsterdam en de maatschappij. Samen met onze klanten bereiden we ons voor op een rol als duurzaam energieknooppunt. Dat doen we onder meer door het slim benutten van energie in het gebied te faciliteren. Denk aan smart grids en warmte- en stoomnetten.

Praat mee

Op bijeenkomsten:
Ontvang als eerste een
uitnodiging via email »

FAQ's

Meest gestelde vragen

De Amsterdamse havenregio is een belangrijke internationale logistieke hub in op- en overslag en verwerking van ladingstromen als energieproducten en agribulk. Met toegewijde terminals is de haven ook een belangrijke hub voor breakbulk, ro-ro en cruises. Het vestigingsklimaat is van topniveau door het ruime en diverse aanbod van verbindende locaties. Op 10 minuten afstand van het centrum en met Schiphol Airport vlakbij. De haven heeft uitstekende multimodale achterlandverbindingen met alle faciliteiten om maatwerk te leveren.

Klanten vormen de ruggengraat van de haven. We koesteren onze klanten en willen samen met hen en met nieuwe partners en klanten de haven verder laten groeien op een zo duurzaam mogelijke wijze. De haven, de stad en de regio vormt samen het ritmisch systeem van bevoorrading en afvoer, de circulaire afval- en grondstoffenrotonde en de batterijfunctie voor schone energie. Wij zijn er van overtuigd dat de haven altijd slimmer, sneller en schoner kan. Met een vestigingsklimaat op topniveau, ontwikkeling en innovatie, banen en inkomsten, leefbaarheid en circulariteit.

Ja, in de haven worden biobrandstoffen geproduceerd uit afval en reststromen.

Ja, de Amsterdamse haven is leidend in agribulk en energie. Hierdoor hebben we, samen met onze klanten, de infrastructuur, kennis en marktkanalen die nodig zijn voor een succesvolle energietransitie. Zo zijn terminals in onze haven al geschikt voor de op- en overslag van biomassa en/of het bijmengen van bio-brandstoffen. Het gaat - naast het opwekken van hernieuwbare energie -  ook om het terugwinnen van grondstoffen en energie uit afval, basis- en reststromen.

Port of Amsterdam laat de bestaande bedrijven bloeien en nieuwe bedrijven groeien. Ook de bestaande bedrijven beseffen dat zij onderdeel zijn van een veranderende wereld. Wij gaan met deze bedrijven actief het gesprek aan over hun toekomst. Waar zien zij mogelijkheden voor vernieuwing en innovatie en wat kan dit betekenen voor het havengebied? Wij stimuleren de bedrijven om de meest schone en veilige in hun soort te zijn en zo min mogelijk impact te hebben op de omgeving. Daarnaast starten we smart grids (een energiemarktplaats) om het aanbod van duurzame energie (lokaal) sterk te vergroten en tegelijk de energierekening van bedrijven in het havengebied te verlagen. Port of Amsterdam en klanten van de haven investeren samen in energiebesparende technieken voor  overslag en in innovaties als LED-verlichting op terminals. We vereenvoudigen en versnellen procedures rondom het aanvragen, vernieuwen en financieren van (milieu)vergunningen. Er wordt actief gekeken naar de opslag en productie van duurzame transportbrandstoffen in het havengebied. En schone schepen die onze haven aandoen, krijgen variërend 5 tot 100% korting op het havengeld.

Op basis van de huidige scenario’s denken we dat het nog vele jaren duurt voort Amsterdam fossielvrij is. De doelstellingen uit de Klimaattop eind 2015 maken de energievraagstukken van vandaag actueler dan ooit. Engeland sluit (verouderde) kolencentrales. Uiteraard wordt ook in Nederland onderzocht welke actie ondernomen moet worden om de klimaatdoelstelling uit het energieakkoord te ondersteunen. Hiervoor onderzoekt het Rijk aanvullende maatregelen ten aanzien van het energieakkoord.

In de Amsterdamse haven bestaat op dit moment nog steeds een groot deel van de lading uit fossiele stromen. De klanten die hierin actief zijn, ondersteunen en versterken we in hun ambitie. Zij zijn immers van belang voor de haven(regio). De inkomsten uit deze stromen bieden ons de mogelijkheid te investeren in nieuwe segmenten.  Zo werken we toe naar de duurzame haven in 2030.

In de wetenschap dat het gebruik van fossiele grondstoffen eindig is, hebben we in 2008 al besloten geen nieuwe olie- en kolenterminals meer te vestigen. Dat besluit viel al ver voor de brede maatschappelijke discussie die met de klimaattop in Parijs en de Urgenda-zaak in Nederland losbarstte. We zetten dan ook actief in op nieuwe vormen van energie, op de overgang naar een circulaire economie, op het aantrekken van nieuwe ladingstromen, zoals biobrandstoffen, en op de productie en opslag van hernieuwbare energie. Daarbij investeren we de komende jaren fors op zon en wind door te faciliteren, te verbinden, financieel te steunen en te versnellen.

We krijgen regelmatig vragen over ethische en duurzame aspecten rondom ladingstromen, industrie in de haven en de duurzaamheid van scheepvaart. We begrijpen de vragen. Veel ervan stellen we onszelf ook. Maatschappelijke discussies gaan we daarom graag aan. Zo gaan we regelmatig in gesprek met actie- en belangengroepen als Fossielvrij en Bettercoal. Daarom ook stond het Amsterdams Havendebat 2015 in het teken van energie, nu en in de toekomst. Deze dialoog en onze rol pakken we verder op via vervolgbijeenkomsten over deze thema’s.

De haven is groot in de handel van mondiale brandstoffen (benzine, diesel, kerosine) en de overslag van kolen (ten behoeve van de staalproductie, industrie en elektriciteit). De overslag van recyclingproducten groeit sterk. In general cargo, offshore wind en containers willen we onze positie als knooppunt voor de regio Noord-Nederland versterken. Om een aantrekkelijk handelsknooppunt te blijven, wordt aan verbreding en vernieuwing gewerkt. Door nu te investeren in duurzame energiestromen en innovatieve technologieën bouwen we aan onze concurrentiepositie, nu en in de toekomst.

Laat ons u voorlichten

 
  • Stel al uw vragen
  • Leg uw plan of oplossing voor
  • Nodig ons uit om te presenteren

 

Femke Brenninkmeijer

Femke Brenninkmeijer

Commercie
Hoofd Energy, Cargo & Offshore
Team Energy
Tel: +31 6 518 98 412
E-mail: femke.brenninkmeijer@portofamsterdam.com