Vaststellen formulier VERKLARING GASDESKUNDIGE

Period: 
maandag, 1 april, 2019 (Hele dag)
Area: 
Amsterdam Noordzeekanaalgebied

De havenmeester van Amsterdam maakt het volgende bekend:

In de haven van Amsterdam meren zogenaamde combinatietankschepen af. Dit zijn schepen die afwisselend onverpakte vloeibare of droge lading kunnen vervoeren. Tevens zijn er zeetankschepen die buiten een oliehaven willen afmeren. Voor beide soorten schepen zijn bijzondere regels van toepassing. Eén van deze regels is dat voor beide soorten schepen het zogenaamde formulier “Verklaring Gasdeskundige” van toepassing is.

Combinatietankschip

Indien een combinatietankschip onverpakte vloeibare lading vervoert is het een tankschip en zijn de regels zoals deze voor tankschepen gelden van toepassing. Dit betekend o.a. dat zij in het oliehavengebied dienen af te meren. Echter indien een combinatietankschip onverpakte droge lading vervoert is het een droge ladingschip waarbij er echter nog restanten van vloeibare lading of ladingdampen aan boord kunnen zijn. Daarom mogen deze schepen niet zonder meer buiten een oliehavengebied afmeren en gelden er bijzondere regels. Eén van deze regels is dat een gasdeskundige een verklaring dient af te geven waaruit blijkt dat het schip voldoet aan de voorwaarden zoals deze gesteld zijn in het Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012.    

Tankschip

Een tankschip dat beladen is -of was- met onverpakte vloeibare gevaarlijke stoffen dienen in principe af te meren in het oliehavengebied. Onder voorwaarden kunnen deze schepen buiten het oliehavengebied afmeren. Eén van deze voorwaarden is dat een gasdeskundige een verklaring gasdeskundige dient af te geven waaruit blijkt dat het tankschip voldoet aan de voorwaarden zoals deze gesteld zijn in het Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012.     

Er dienen specifieke gegevens aan de havenmeester gemeld te worden zodat deze kan bepalen of het combinatietankschip, respectievelijk het tankschip, veilig ligplaats kan nemen in de haven van Amsterdam. Om te zorgen dat de gegevens die de havenmeester gemeld krijgt heeft de havenmeester van Amsterdam het formulier VERKLARING GASDESKUNDIGE vastgesteld.

Het van kracht zijnde besluit hierover is op te vragen bij de havenmeester of te vinden via een link op de internetsite van Havenbedrijf Amsterdam N.V., https://www.portofamsterdam.com/nl/scheepvaart/zeevaart/baors-en-besluiten#Besluiten

Hier bevindt zich de link naar het besluit met het bijbehorende formulier (Besluit RHN 2019 29 – besluit vaststellen formulier verklaring gasdeskundige met het bijbehorende formulier).

De havenmeester van Amsterdam

M.F. van de Kerkhof

 

Announcement number: 
2019/14