Beheersmaatregelen kanaalverlichting Noordzeekanaal

Period: 
donderdag, 13 december, 2018 - 16:31
Area: 
Amsterdam Noordzeekanaalgebied

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer, tevens Rijkshavenmeester, maakt het volgende bekend:

Omdat de kanaalverlichting van het Noordzeekanaal grotendeels defect is, wordt deze voor december 2019 vernieuwd. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Ten behoeve van een vlot en veilig scheepvaartverkeer op het Noordzeekanaal, werd besloten tot het nemen van twee tijdelijke beheersmaatregelen, nl:
1.Op korte afstand van de oever, aan de Noordzijde van het Noordzeekanaal, tussen Buitenhuizen en de Wim Thomassenhaven zijn 22 stompe rode lichtboeien, lichtkarakter ISO R 8s,topteken rode cilinder, uitgelegd in onderstaande posities, nl:

2. Op de Zuidelijke oever van het Noordzeekanaal worden binnenkort 10 gele lampen geplaatst.

Heeft u vragen over deze basijn, dan kunt u contact opnemen met dienstdoende Manager Operaties op telefoonnummer +31(0)20-5234692.

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer,

Tevens Rijkshavenmeester

 

M.F. van de Kerkhof

Announcement number: 
2018/48