Aanpassing Tijdelijk Oliehavengebied

Period: 
zondag, 6 januari, 2019 - 00:29 tot dinsdag, 31 december, 2019 - 14:29
Area: 
Amsterdam Noordzeekanaalgebied

De havenmeester van Amsterdam, maakt het volgende bekend:

In de haven van Amsterdam zijn zogenaamde oliehavengebieden aangewezen. De coördinaten van de oliehavengebieden zijn door de havenmeester van Amsterdam aangegeven in een besluit welke behoort bij de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012. De ligging van de oliehavengebieden zijn aangegeven in de bij het besluit behorende kaart. Door recente ontwikkelingen met betrekking tot het LNG bunkeren van tankschepen dient het oliehavengebied in de Amerikahaven tijdelijk te worden aangepast. Het betreffende gebied is alleen oliehavengebied indien hier een tanker is afgemeerd.

Tankers welke onverpakte vloeibare ontvlambare ladingen laden en lossen vormen vanwege de gevaarseigenschappen van die ladingen een apart risico in de haven. Om dit risico te beperken kunnen op basis van artikel 3.11 van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 zogenaamde oliehavengebieden aangewezen worden waarin deze schepen ligplaats moeten nemen. Voor de overige scheepvaart is het verboden om in een oliehavengebied ligplaats te  nemen dan wel te varen, tenzij men hiervoor een ontheffing van het College van B&W heeft. Vanwege het LNG bunkeren van tankschepen dient het oliehavengebied in de Amerikahaven ter hoogte van de Groene Kade tijdelijk te worden aangepast. De oliehavengebieden worden d.m.v. coördinaten in het besluit 001 / RHN / 2019 aangegeven. Het tijdelijk oliehavengebied en de bijbehorende coördinaten zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende oliehavenkaart. Dit besluit is geldig t/m 31 december 2019.

Het doel van de oliehavengebieden is om te waarborgen dat tankschepen hier kunnen afmeren en veilig hun activiteiten kunnen uitvoeren. Door genoemde ontwikkelingen dient het oliehavengebied tijdelijk te worden uitgebreid.

De bij deze wijziging zijnde kaart is op te vragen bij de havenmeester of te vinden via een link op de internetsite van Havenbedrijf Amsterdam N.V., via een link op de internetsite van Havenbedrijf Amsterdam N.V., www.portofamsterdam.com/nl. Ga naar https://www.portofamsterdam.com/nl/scheepvaart/zeevaart/regelgeving, vervolgens naar havenverordening en -reglement, Bekijk alle BAOR’s en besluiten voor het Noordzeekanaalgebied, besluiten Amsterdam. Hier bevindt zich de link naar het besluit 001 RHN 2019 en de bijbehorende kaart.

Basijn 002 / 2018 komt hierbij te vervallen.

De havenmeester van Amsterdam

 

M.F. van de Kerkhof

Announcement number: 
2019/02