Aanvraag vergunning Bijzonder transport in het beheersgebied van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied

Voor het aanvragen van een vergunning Bijzonder transport dienen alle vragen te worden ingevuld.  Aanvragen kunnen in behandeling worden genomen indien de aanvraag minimaal drie werkdagen vóór de aanvang van het transport bij de Divisie Havenmeester aanwezig is.

Gegevens aanvrager

Samenstelling transport

SamenstellingOver alles (in meters)Te slepen object (in meters)
Lengte
Breedte
Hoogte
Diepgang
Veiligheidsafstand*/Vrijboord

Veiligheidsafstand is de afstand tussen het vlak van de grootste inzinking en het daaraan evenwijdige vlak door het laagste punt, waar het schip niet meer als waterdicht wordt beschouwd (artikel 1 Binnenschepenbesluit)

Gegevens van de betrokken vaartuigen, inclusief betrokken sleep- en duwboten (indien van toepassing)
Naam vaartuig(en) en/of object(en)ENI- of IMO-nummer
Leidende sleep- of duwbootENI- of IMO-nummerVermogen (kW/pk)Trekkracht (ton)
Assisterende sleep- of duwbo(o)t(en)oot*ENI- of IMO-nummerVermogen (kW/pk)Trekkracht (ton)

Trajectgegevens

Vertrekpunt
NaamVerwachte vertrekdatum of aankomstdatumVerwachte vertrektijd of aankomsttijd
Eindpunt
NaamVerwachte vertrekdatum of aankomstdatumVerwachte vertrektijd of aankomsttijd

Gegevens kapitein

Vul hieronder de aanvullende gegevens in m.b.t. ervaring en sleepboot configuratie

De grootte van de sleepboot mag niet meer zijn als 35 m, moet voldoende vermogen en maneuvreerbaarheid hebben.

Geef aan voor buitengaats / bij sluispassage/ rest van de binnenlandse reis of v.v.. Lever een tekening in de bijlagen erbij.
Bijlagen
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.
Indien ja, voeg een kopie als bijlage toe
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.